Wednesday, July 30, 2008



PROGRAM MOTIVASI TMpoint KUALA LUMPUR 09-10 Ogos 2008
MATLAMAT
Memotivasikan pekerja kearah Budaya Kerja Cemerlang dan kerja didalam satu pasukan bagi mencapai matlamat kecemerlangan serta bertindak dengan efisen demi memastikan kepuasan untuk semua.

OBJEKTIF
Selepas menjalani kursus ini, peserta akan dapat :-

i) Mengenal diri dari aspek kekuatan,kelemahan dan potensi diri sebagai kakitangan.
ii) Membuat perubahan diri untuk mencapai kejayaan yang lebih tinggi dan berterusan didalam melatih orang lain.
iii) Untuk menilai dan menganalisis tahap ketahanan minda,daya tahan emosi dan kualiti diri sebagai kakitangan yang cemerlang.
iv) Memberi dorongan kepada peserta,menyedari dan menginsafi hakikat dan maruah diri sebagai seorang kakitangan yang bertangungjawab.
v) Mempertingkatkan komitmen terhadap pasukan dan kerja berpasukan.

ETIKA KURSUS
Untuk berjaya disarankan setiap peserta mengamalkan etika berikut :
i) Kerjasama
ii) Kepercayaan
iii) Keterbukaan
iv) Kesefahaman
v) Kejujuran / Keikhlasan.
Persediaan semua untuk ke Kem Motivasi Eco Dusun Resort Pahang…

1. Sila bawa persalinan pakaian sukan mencukupi ( banyak outdoor activity )
2. Tuala mandi dan peralatan diri
3. Kasut sukan
4. Seluar sukan
....nantikann.......

No comments: